મુલાકાત બદલ આભાર

ગુરુવાર, 7 માર્ચ, 2013

દશ અવતારોદશ અવતારો

૧.મત્સ્યાવતાર

૨.કુર્માવતાર


3.વરાહાવતાર


૪.નૃસિંહાવતાર


૫.વામનાવતાર


૬.પરશુરામાવતાર


૭.શ્રી રામાવતાર


૮.શ્રી કૃષ્ણાવતાર


૯.બુદ્ધાવતાર


૧૦.કલ્કી અવતારટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો