મુલાકાત બદલ આભાર

રવિવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2013

ખલિલ જિબ્રાનખલિલ જિબ્રાન 6 જાન્યુઆરી

                                
તમારા બાળકો તે તમારાં બાળકો નથી.તે તમારાં દ્વારા આવે છે,પણ તમારાંમાંથી આવતા નથી.તમે તેમને તમારો પ્રેમ આપો,પણ વિચારો નહીં. કારણ કે તેમને એમના પોતાના વિચારો છે.આ અવતરણ વિશ્વ- નો જન્મ 6/1/1883માં લેબનોનના બશેરી ગામમાં થયો હતો.ચિત્રકળાઓ તેને ભારે શોખ હતો.તેણે બાર વર્ષમાં અરબી,ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજી ભાષા શીખી લીધી.તેમની કૃતિઓનું વશીકરણ એટલું બધું વ્યાપક હતું કે જીવનના બધા જ ક્ષેત્રના માણસો એના શબ્દોથી કોઇને કોઇ રીતે પ્રભાવિત થતાં.પ્રેમ,લગ્ન,સંતાન,ઘર,વસ્ત્રો,સૌંદર્યો,મૃત્યુ જેવા  26  વિષયો પર  તેમના વિચારો અદભુત છે. કિશોરલાલ મશરૂવાલાએ વિદાયવેળાએ પ્રોફેટનો કરેલો અનુવાદ સાર્થક છે. જિબ્રાનના મતાનુસાર આનંદ અને દુ:ખ વચ્ચે પસંદગી કરવાની તક મને મળે તો સમગ્ર વિશ્વના સુખના બદલામાં હું  મારા અંત:કરણનું દુ:ખ કોઇનેય આપીશ નહી. આવા વિચારોને કારણે જ જિબ્રાનના સાહિત્યમાં અધિક વિશિષ્ટતા જોવા મળે છે. તેમના કેટલાક વાક્યો આજે ય લોકપ્રિય છે. તમે એક- બીજાને પ્રેમ કરજો પણ પ્રેમની સાંકળ ન બનાવશો. તમારા હ્રદયો એકબીજાને આપજો પણ એકબીજાને સોંપી દેશો નહી.ખલિલ જિબ્રાન માત્ર 48 વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામ્યા.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો