મુલાકાત બદલ આભાર

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2013

ભારતના વન્ય અભયારણ્યભારતના વન્ય અભયારણ્ય     નામ                      સ્થળ         રાજય
-----------------------------------------------------------------
ઇટન્ગકી અભયારણ્ય                               કોહિમા           નાગાલેન્ડ
----------------------------------------------------------------- કર્નાળા પક્ષી  અભયારણ્ય                         પનવેલ         મહારાષ્ટ્ર
-----------------------------------------------------------------
કોલ્લેરુ પક્ષી અભયારણ્ય                          એલુરુ            આંધ્રપ્રદેશ
-----------------------------------------------------------------
ગીર અભયારણ્ય                                       જૂનાગઢ        ગુજરાત
-----------------------------------------------------------------
કોયલાદેવ ઘાના પક્ષી અભયારણ્ય           ભરતપુર        રાજસ્થાન
-----------------------------------------------------------------
તાનસા અભયારણ્ય                                   થાણે              મહારાષ્ટ્ર
-----------------------------------------------------------------

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો