મુલાકાત બદલ આભાર

શુક્રવાર, 22 ફેબ્રુઆરી, 2013

ગીતાજીનાં અઢાર નામ
ગીતાજીનાં અઢાર નામ


ગીતા ગંગા ચ ગાયત્રી, સીતા સત્યા સરસ્વતી ;
બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મવલ્લી, ત્રિસંધ્યા મુક્તિગેહિની .
અર્ધમાત્રા ચિદાનંદા, ભવન્ધી, ભયનાશિની ;
વેદત્રયિ પરાનંતા , તત્વાર્થ જ્ઞાન મંજરી.
ઈત્યેતાનિ જયેનિત્યં, નરો નિશ્ચલ-માનસં ;
જ્ઞાન સિધ્ધમ લભેચ્છધ્ર્મ, તથાન્તે પરમં પદમ્

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો