મુલાકાત બદલ આભાર

મંગળવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2013

અઢાર મહાપુરાણો



અઢાર મહાપુરાણો
1.    મત્સ્ય પુરાણ
2.    માર્કન્ડેય પુરાણ
3.    ભવિષ્ય પુરાણ
4.    ભગવત પુરાણ
5.    બ્રહ્માંડ પુરાણ
6.    બ્રહમવૈવર્ત પુરાણ
7.    બ્રહ્મપુરાણ
8.    વામન પુરાણ
9.    વરાહ પુરાણ
10.  વિષ્ણુ પુરાણ
11.  વાયુ પુરાણ
12.  અગ્નિ પુરાણ
13.  નારદ પુરાણ
14.  પદ્મ પુરાણ
15.  લિંગ પુરાણ
16.  ગરુડ પુરાણ
17.  કૂર્મ  પુરાણ
18.  સ્કંધ પુરાણ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો