મુલાકાત બદલ આભાર

રવિવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2013

ધર્મમાં પાંચ નું મહત્વ
ધર્મમાં પાંચ નું મહત્વ


} પાંચ વિષય
 1. શબ્દ
 2. સ્પર્શ
 3. રૂપ
 4. રસ
 5. ગંધ
} પાંચ કલેશ
 1. અવિદ્યા
 2. અસ્મિતા
 3. રાગ
 4. દ્રેષ
 5. અભિનિવેશ
}પાંચ જ્ઞાનઇન્દ્રિય
 1. શ્રોત
 2. ત્વચા
 3. ચક્ષુ
 4. જીભ
 5. નાસિકા
} પાંચ કર્મ
 1. નિત્ય
 2. નૈમિતિક
 3. કામ્ય
 4. પ્રાયશ્ચિત
 5. નિષીદ્ધ
} પાંચ કોષ
 1. અન્નમય
 2. પ્રાણમય
 3. મનોમય
 4. વિજ્ઞાનમય
 5. આનંદમય
} પાંચપ્રાણ
 1. પ્રાણ
 2. અપાન
 3. વ્યાન
 4. ઉદાન
 5. અમાન
} પંચભૂત
 1. આકાશ
 2. તેજ
 3. વાયુ
 4. જળ
 5. પૃથ્વી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો